Rankingi

Przedstawiamy rankingi z podziałem na kluby, gminy, powiaty, województwa.

RANKINGI

Klasyfikację sportu dzieci i młodzieży za rok 2016 sporządził Zespół Sportu Młodzieżowego przy Instytucie Sportu. Lista rankingowa powstała na podstawie punktacji zdobytej w mistrzostwach Polski w następujących kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Sklasyfikowano 3474 kluby, 887 gmin i 362 powiaty. 

 

 

KLUBYGMINY
POWIATYWOJEWÓDZTWA

 

Z tej samej kategorii